Pracownia Matematyki
Pałacu Młodzieży w Katowicach
ostatnia aktualizacja: 13.06.2018konkursy
zajęcia regularne
zajęcia okazjonalne
wykłady
komunikaty
obozy, spotkania
Klub Spinor

pracownicy:
Dorota Kolany
Justyna Bryś

zaloguj

znajomi Delta Świat Matematyki MMM

Zajęcia okazjonalne


tematy SP
tematy Gimn
kryteria przyjęć

proponowana tematyka - gimnazja

ELEMENTY GEOMETRII PRZESTRZENNEJ

 1. SZEŚCIAN
  • Różne siatki sześcianu.
  • Budowa modelu sześcianu (składanka bez kleju).
  • Przekroje sześcianu - modele i ich siatki.
  • Podział sześcianu na przystające części (układanki).
  • K-dron - mozaiki z czterech pokolorowanych sześcianów.

 2. CZWOROŚCIAN
  • Siatki czworościanu i jego model.
  • Podział czworościanu na dwie przystające figury.
  • Osie symetrii czworościanu.
  • Przekroje czworościanu płaszczyznami zawierającymi osie symetrii.
  • Czworościenne kostki.

 3. BRYŁY PLATOńSKIE
  • Co to jest bryła platońska?
  • Ile jest brył platońskich i dlaczego?
  • Modele brył platońskich.
  • Przykłady wielościanów foremnych niewypukłych.
  • Związki między różnymi bryłami platońskimi.

ELEMENTY GEOMETRII PŁASKIEJ

 1. WOKÓŁ TWIERDZENIA PITAGORASA
  • Twierdzenie Pitagorasa i jego geometryczna wymowa.
  • Geometryczne dowody twierdzenia Pitagorasa (w fornie układanek- łamigłówek geometrycznych).
  • Uogólnienia twierdzenia Pitagorasa.
  • Pitagotejskie trójki liczb. Jak ich szukać?
  • Metoda wyznaczania kąta prostego przy użyciu sznurka.

 2. WOKÓŁ TWIERDZENIA TALESA
  • Twierdzenie Talesa i twierdzenie do niego odwrotne.
  • Jak zmierzyć wysokość swojego domu?
  • Jak Tales obliczył wysokość poramidy Heopsa?
  • Zastosowania twierdzenia Talesa do konstrukcji (np. podział
   odcinka na n części, konstrukcja odcinka długości średniej
   geometrycznej danych odcinków itp).

 3. FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE W~TRÓJKĄCIE PROSTOKĄTNYM:
  • Określenie wartości przybliżonych (i dokładnych) funkcji kątów
   30o, 45o, 60o, na podstawie badań ekierek.
  • Zastosowanie funkcji trygonometrycznych do konstrukcji kątów.
  • Zastosowania funkcji trygonometrycznych do rozwiązywania trójkątów.

ELEMENTY RACHUNKU ALGEBRAICZNEGO

 1. WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA
  • Zastosowanie wrorów skróconego mnożenia do wykonywania
   szybkich pamięciowych obliczeń pewnych iliczynów i kwadratów liczb.
  • Trójkąt Pascala - sposób konstrukcji i ciekawe własności.
  • Związek trójkąta Pascala z wzorami skróconego mnożenia.
  • Wzory na potęgę różnicy.
  • Symbol Newtona.
  • Trójkąt Pascala zbudowany za pomocą symbolów Newtona.
  • Ogólne wzory na n-tą potęgę sumy i różnicy.

 2. DO CZEGO SŁUŻĄ WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE?
  • Przekształcanie wzorów (wyznaczanie wskazanej zmiennej, z uwzględnieniem koniecznych założeń).
  • Wyrażenia algebraiczne jako matematyczny zapis wykonywanych
   działań (szukamy podstaw działania pewnej grupy zagadek liczbowych -
   jak odgadnąć pomyślaną liczbę, jak odgadnąć dzień i miesiąc urodzenia,
   jak odgadnąć cyfrę skreśloną, itp).
  • Tworzymy własne zagadki liczbowe.

ostatnia aktualizacja: 29.09.2009
Pracownia Matematyki Pałacu Młodzieży w Katowicach, Mikołowska 26, 40-066 Katowice
e-mail: dorota.kolany@wp.pl, tel.32 2516 431 wewn. 1343 (w godz. 16:00-18:30)