Pracownia Matematyki
Pałacu Młodzieży w Katowicach
ostatnia aktualizacja: 13.06.2018konkursy
zajęcia regularne
zajęcia okazjonalne
wykłady
komunikaty
obozy, spotkania
Klub Spinor

pracownicy:
Dorota Kolany
Justyna Bryś

zaloguj

znajomi Delta Świat Matematyki MMM

Zajęcia okazjonalne


tematy SP
tematy Gimn
kryteria przyjęć
Celem naszym jest pokazanie, w jaki sposób można poznawać
matematykę poprzez zabawę (łamigłówki, gry i ich strategie,
zagadki, układanki). Cele szczegółowe zajęć to:

 • kształtowanie wyobraźni geometrycznej,
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności sprawnego wykonywania obliczeń,
 • kształtowanie umiejętności szukania różnych rozwiązań problemu,
 • kształtowanie umiejętności szukania przykładów i kontrprzykładów,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

Proponowana tematyka dla Szkół Podstawowych:

CIEKAWE LICZBY

 1. LICZBY TRÓJKĄTNE
  • Graficzny model liczb trójkątnych.
  • Szukamy wzoru na kolejne liczby trójkątne.
  • Gdzie pojawiają sie liczby trójkątne?
  • Inne liczby wielokątne.
  • Liczby trójkątne, a liczby piramidalne.

 2. LICZBY PITAGOREJSKIE
  • Co to jest trójka liczb pitagorejskich?
  • Poszukujemy liczb pitagorejskich.
  • Ile jest trójek pitagorejskich?
  • Wyznaczamy kąt prosty za pomocą sznurka.

 3. ŚWIAT UŁAMKÓW
  • Porównywanie ułamków
  • Ułamki łańcuchowe
  • Ułamki proste
  • Sprytne obliczanie wartości wyrażeń zawierających ułamki.

 4. PODZIELNOŚĆ
  • Liczby pierwsze i złożone
  • Cechy podzielności (przez 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
  • Największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność
  • Algorytm Euklidesa
  • Nierozstrzygnięte problemy w matematyce.

 5. SYSTEMY LICZENIA
  • Systemy liczbowe starożytnych
  • System dwójkowy i działania w tym systemie
  • Inne systemy pozycyjne

ELEMENTY GEOMETRII PRZESTRZENNEJ

 1. KOSTKA DO GRY
  • Zagadki związane z kostką do gry.
  • Budowa modelu kostki (składanka bez kleju).
  • Kostka i jej siatka.
  • K-dron - mozaiki z czterech pokolorowanych sześcianów.

 2. BRYŁY OBROTOWE
  • Jak powstają bryły obrotowe?
  • Przykłady brył obrotowych (kula, walec, stożek, torus).
  • Jaki kształt uzyskamy obracając pewne figury płaskie?

 3. ŚWIAT WIELOŚCIANÓW
  • Wierzchołek, krawędź, ściana.
  • Wielościan i jego siatka.
  • Budujemy modele różnych wielościanów.
  • Wielościany foremne.

O LICZBACH I FIGURACH INACZEJ

 1. SYMETRIE I PRZYSTAWANIE
  • Palindromy liczbowe różnych rzędów
  • Podział figur na identyczne części
  • Symetryczne litery i słowa
  • Osie symetrii figur

 2. GRAFY
  • Linie unikursalne
  • Gry logiczne i strategiczne
  • Jak grafy pomagają w rozwiązywaniu zagadek?

NA PŁASZCZYŹNIE

 1. ODLEGŁOŚć
  • Co to jest odległość?
  • Różne sposoby zadawania odległości i ich konsekwencje
  • Długość drogi, a odległość
  • Najkrótsza droga

 2. POLE
  • Pola wielokątów
  • Figury o tym samym polu (tangram, pentomino i inne układanki)
  • Pola wielokątów na kartce w kratkę

 3. CIEKAWE FIGURY
  • Podziały trójkątów, czworokątów
  • Głazy, rośliny i zwierzęta
  • Wielokąty foremne wypukłe i gwieździste
  • Figury niemożliwe
  • Wielokąty z kartki papieru
  • Wstęga Möbiusa
  • Figury magiczne i sposoby ich tworzenia.

ostatnia aktualizacja: 24.11.2010
Pracownia Matematyki Pałacu Młodzieży w Katowicach, Mikołowska 26, 40-066 Katowice
e-mail: dorota.kolany@wp.pl, tel.32 2516 431 wewn. 1343 (w godz. 16:00-18:30)